مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل انشعاب‌های غیرمجاز اطراف تهران، ماده هشت قانون واگذاری انشعاب به واحدهای بدون پروانه است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo