به گزارش برق نیوز، تفاهم نامه همکاری بین موسسه آموزش عالی – علمی کاربردی صنعت آب و برق و انجمن حمایت از انرژی های تجدیدپذیر ایران، هجدهم مرداد ماه باحضور داود توکلی رئیس موسسه و سید مسلم موسوی مدیر عامل انجمن حمایت از انرژی های تجدید پذیر منعقد شد.

 این تفاهم نامه توسط رئیس موسسه و مدیر عامل انجمن حمایت از انرژی های تجدید پذیر در راستای توسعه همکاری های آموزشی – پژوهشی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، به امضا رسید.

در این نشست توکلی رئیس موسسه آموزش عالی – علمی کاربردی صنعت آب و برق و مسعود سرپاک سرپرست معاونت آموزشی موسسه، سید مسلم موسوی مدیر عامل انجمن حمایت از انرژی های تجدید پذیر و مهندس شفیعی حضور داشتند.

امید است در آینده با همفکری و همکاری متقابل  موسسه آموزش عالی – علمی کابردی صنعت آب و برق و انجمن حمایت از انرژی های تجدید پذیر ، نتایج ارزشمندی حاصل گردد.

منبع: موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo