تفاهم نامه همکاری بین موسسه آموزش عالی – علمی کاربردی صنعت آب و برق و انجمن حمایت از انرژی های تجدیدپذیر ایران، با حضور داود توکلی رئیس موسسه و سید مسلم موسوی مدیر عامل انجمن حمایت از انرژی های تجدید پذیر منعقد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo