تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگاه نیرو به منظور تشريک مساعي برای گسترش تحقیقات هدفمند اعضای هیئت علمی دانشگاه در توسعه دانش و فناوری موردنیاز صنعت برق کشور منعقد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo