معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در نشست انعقاد تفاهم نامه ایمنی در حوزه برق استان، گفت: تامین حریم مورد اطمینان برای شبکه های برق رسانی هوایی یک ضرورت است و در کنار آن، توسعه شبکه ایمن زیرزمینی باید مدنظر قرار گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo