اجزاء اصلی نیروگاه های سهموی خطی (Parabolic Trough)

 • منعکس‌کننده از نوع آینه‌های سهموی
 • دریافت‌کننده تابش خورشیدی که پرتوهای منعکس شده را جذب کرده و موجب گرمایش سیال انتقال دهنده گرما می شود
 • مکانیزم حرکت دهنده (تک محوری) کلکتورهای سهموی به منظور ردیابی خورشید و کنترل کننده ها
 • اسکلت فلزی نگهدارنده و فونداسیون
 • سیستمهای مربوط به تولید قدرت الکتریکی
 • تجهیزات مربوط به انتقال گرما
 • تجهیزات مربوط به تولید الکتریسیته و دفع گرمای تلف شده به محیط خارج

کاربردهای نیروگاه های حرارتی خورشیدی

کاربردهای نیروگاه های حرارتی خورشیدی

نیروگاه های دریافت کننده مرکزی (CRS)

این
سیستم شامل مجموعه ای از آینه هایی است (هلیوستات) که هر یک بطور جداگانه
انرژی خورشید را متمرکز و به برج دریافت کننده مرکزی منتقل می کنند. انرژی
توسط یک مبدل حرارتی که در روی یک برج نصب شده است و گیرنده نامیده می شود
جذب می‌شود. در آن جا آب به بخار سوپر هیت تبدیل شده و این بخار توربین
ژنراتور را که در پائین برج نصب شده به حرکت در آورده و تولید برق می
نماید.

اجزاء اصلی نیروگاه های دریافت کننده مرکزی

 • هلیوستات: سیستم گردآورنده پرتوهای خورشیدی شامل مزرعه ای از هلیوستات ها از نوع شیشه ای یا غشایی
 • دریافت‌کننده مرکزی: که گرمای پرتوهای خورشیدی را جذب و قابل استفاده می نماید.
 • سیستم
  انتقال انرژی گرمائی: که گرمای وارده به گیرنده را جذب نموده و به گردش وا
  می‌دارد. در طرحهای اولیه از آب و بخار بعنوان سیال جذب کننده وانتقال
  دهنده انرژی گرمائی استفاده می گردید  و در طرح های توسعه یافته تر از
  سیالاتی چون نمک های سدیم و پتاسیم مذاب استفاده می‌گردد.
 • سیستم تبدیل قدرت
 • سیستم ذخیره انرژی

کاربردهای نیروگاه های حرارتی خورشیدی

کاربردهای نیروگاه های حرارتی خورشیدی

نیروگاه های بشقابک سهموی (Parabolic Dish)

پرتوهای
خورشید تابیده شده بر روی سطح متمرکز کننده سهموی در کانون آن جمع می شود.
برای اینکه چنین سیستمی پر بازده باشد لازم است که این گردآورنده همواره
بطرف خورشید ردیابی شود و در نتیجه به یک مکانیسم ردیابی دو محوره نیاز
دارد. در این سیستم، نور خورشید در یک نقطه کانونی متمرکز می‌شود و یک
موتور استرلینگ انرژی حرارتی این تشعشع تمرکز یافته را به انرژی مکانیکی
تبدیل می‌کند و به کمک یک آلترناتور از این انرژی مکانیکی، الکتریسیته
تولید می‌گردد.

 اجزاء اصلی نیروگاه های بشقابک سهموی

 • سطح متمرکزکننده : وظیفه آن متمرکز کردن شعاعهای نور خورشید در نقطه کانونی است.
 • موتور
  استرلینگ: انرژی گرمایی تمرکز یافته نور را به انرژی مکانیکی تبدیل کرده
  که توسط یک آلترناتور از آن الکتریسیته تولید میگردد. این موتورها با
  سیستمهای دما بالا و پرفشار با انتقال حرارت خارجی هستند که گاز هلیوم یا
  هیدروژن بعنوان سیال عامل آنها عمل می‌کند. بهترین عملکرد انواع این
  موتورها در دماهای بالای ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد و فشارهایی تا ۲۰ مگاپاسکال
  انجام می‌شود.
 • ردیاب و سیستم کنترل : سیستم ردیاب همواره
  سطح متمرکز کننده را در مقابل خورشید قرار می دهد تا نور دقیقاٌ در دریافت
  کننده موتور استرلینگ تمرکز یابد. بعلاوه سیستم کنترل با دریافت اطلاعات از
  سنسورهای مختلف و همچنین موتور استرلینگ، در هر وضعیت فرمان مناسبی برای
  کنترل سیستم ارسال می نماید.
 • سازه و فونداسیون: برای نگه
  داشتن سطح متمرکزکننده، موتور استرلینگ و سایر اجزاء سیستم و تحمل بارهای
  اینرسی، باد و زلزله وجود یک فونداسیون و سازه ای سبک و با استحکام
  ضروریست.

کاربردهای نیروگاه های حرارتی خورشیدی

کاربردهای نیروگاه های حرارتی خورشیدی

نیروگاه های دودکش خورشیدی (Solar Chimney)

نیروگاه
دودکش خورشیدی، یک نیروگاه خورشیدی است که از ترکیب کلکتورهای هوای
خورشیدی و برج هدایت کننده هوا برای تولید جریان هادی القائی هوا استفاده
می‌کند و این جریان هوا موجب چرخش توربین‌های پله‌ای فشار و در نهایت تولید
برق توسط ژنراتور می‌شود.

نحوه عملکرد نیروگاه های حرارتی دودکش خورشیدی

تابش
خورشید موجب گرم شدن هوا در زیر سقف هادی نور (شفاف) که برج مرکزی را
احاطه کرده است، می شود. در مرکز این سقف یک برج عمودی با دهانه ورودی عریض
واقع شده است. محل اتصال این برج با سقف شیشه‌ای باید به نحوی ساخته شود
که در مقابل نفوذ هوا مقاوم باشد. هوای گرم سبک‌تر از هوای سرد است لذا از
برج بالا خواهد رفت. با مکش هوای گرم به بالای برج، هوای سرد مجدداً از
فضای خارجی سقف وارد آن خواهد شد. این جریان مداوم هوا را با استفاده از
توربین‌های پله‌ای فشار تبدیل به انرژی مکانیکی و سپس توسط ژنراتورهای
مرسوم برق تولید می‌کند. شکل ۱ نمایی از شماتیک عملکرد این نوع نیروگاههای
خورشیدی را نشان می‌دهد. برای تولید ۲۴ ساعته برق در این نیروگاه می‌توان
از لوله‌های حاوی آب و یا محفظه‌های آب در زیر سقف استفاده نمود. این
لوله‌ها یا محفظه‌ها تنها یک بار از آب پر می‌شوند و هیچ نیازی به آب‌گیری
مجدد ندارند.

اجزاء اصلی یک دودکش خورشیدی

 • سقف نیمه شفاف (مثلاً شیشه‌ای) که در ارتفاع چندمتری زمین نصب می‌گردد.
 • دودکش مرتفع که درمرکز سقف شیشه‌ای قرار می‌گیرد.
 • توربین های بادی که در پایة دودکش قرار می‌گیرند.
 • زمین که با روکش مناسبی پوشانده می‌شود.

شماتیک عملکرد نیروگاه های حرارتی دودکش خورشیدی

کاربردهای نیروگاه های حرارتی خورشیدی

نیروگاه کلکتورهای فرنل (Fresnel Collector)

در این گونه نیروگاه ها از کلکتور فرنل برای متمرکز کردن نور خورشید روی لوله گیرنده استفاده می شود.

در این نیروگاه همانند نیروگاه های سهموی خطی، کلکتورها به صورت خطی و در جهت شمال جنوب نصب می شوند. کلکتورهای آن تعداد زیادی آینه تخت با پهنای کم و طول زیاد  هستند که کنار هم دیگر قرار می گیرند. زاویه قرار گیری هر کدام از آینه ها بصورتی است که بازتاب نور خورشید را روی بخش دریافت کننده متمرکز  کنند.

در بخش دریافت کننده یک بازتاب دهنده ثانویه از نوع جفت سهموی قرار دارد که بازتاب آینه ها را جمع آوری کرده و روی لوله گیرنده می تاباند با گرم شدن لوله گیرنده سیال داخل آن گرم می شود.

برای نیروگاه های خورشیدی از این دست عملکرد ممکن است به دو صورت باشد در سیستم های متدوال سیال عامل داخل لوله گیرنده روغن است که پس از داغ شدن به مبدل های حرارتی منتقل شده و سپس موجب تولید بخار می شود اما در نوع دیگر که نوع بخار مستقیم (direct steam) نامیده می شود طول کلکتورها بیش از یکصد متر می باشد. از یک طرف لوله دریافت کننده آب وارد شده و از طرف دیگر بخار خارج می شود و نیازی به سیستم های جانبی اضافی نیست.

کاربردهای نیروگاه های حرارتی خورشیدی

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo