براي نخستين بار در كشور، طرح سه بعدي آرايش شبكه هاي توزيع برق به صورت انيميشن توسط امور مهندسي و نظارت شركت توزيع نيروي برق استان يزد طراحي و در اختيار پيمانكاران و كاربران شبكه هوايي قرار مي گيرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo