به گزارش برق نیوز، محمد اعراب شيباني در خصوص در اختيار قرار گرفتن طرح سه بعدي آرايش خطوط به صورت انيميشن، اظهار كرد: با طراحي اين انيميش ها كه در آينده نزديك از طريق نرم افزار اندرويد موبايل قابل مشاهده است، امكان اجراي دقيق شبكه ها با كم ترين ميزان خطا فراهم مي شود.

وي افزود: طراحي سه بعدي آرايش خطوط باعث مي شود، آموزش پيمانكاران و برق كاران جديد با استفاده از اين انيميشن ها راحت تر انجام شده و محيط واقعي در فضاي آموزشي شبيه سازي شود.

 اعراب شيباني با بيان اينكه كاهش خطا انساني و صرفه جويي در زمان از مزيت هاي اين اقدام است، درباره فرآيند اجراي آن، متذكر شد: هر طرح سه بعدي داراي يك مشخصه و كد انحصاري است كه به همراه طراحي انجام شده در نرم افزار اتوكد به پيمانكار اعلام و بر اساس كد آرايش، امكان رويت سه بعدي آرايش خط در محل اجرا وجود خواهد داشت.

وي يادآور شد: پيمانكاران از طريق اين انيميشن ها، آرايش خطوط را اجرا كرده و سهولت در نظارت مسئولان كنترل پروژه را نسبت به گذشته به ارمغان مي آورد.

مدير امور مهندسي و نظارت شركت توزيع نيروي برق استان يزد مزيت هاي فراوان اين طرح در حوزه آموزش نيروهاي جديد را مورد اشاره قرار داد و گفت: با استفاده از انيميشن هاي سه بعدي آرايش خط، مفهوم صحيحي از وضعيت شبكه به صورت همزمان در محل اجراي پروژه در ذهن پيمانكار و نيروهاي جديد ايجاد شده و ميزان خطا به حداقل ممكن خواهد رسيد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo