در هفته سلامت، با استقرار واحد سیار خونگیری سازمان انتقال خون در نيروگاه گازي خليج فارس، بيش از35 نفر ازکارکنان این شرکت، در امري خدا پسندانه، مشتاقانه در محل حضور یافته و خون خود را برای هم نوعان نیازمند خود، اهدا نمودند .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo