قطعأ امروز ما در مواجهه با انقلابی قرار داریم که انقلاب «انرژی» نام دارد، انرژی‌هایی از منابع طبیعی به دست می‌آیند. به طور کل اینگونه نیز می‌توان گفت که؛ جهان امروز در حال رفتن به سمت استفاده از انرژی‌های نوین است تا بتواند انرژی‌های فسیلی را برای آیندگان ذخیره کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo