بویلر توربين هاي انبساطي نيروگاه رامین اهواز پس از سالها توقف در دوره تحریم با همت كاركنان اين نيروگاه با موفقيت تعمير و مورد تست هاي تخصصي قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo