واحد شمار سه گازي نيروگاه سيكل تركيبي قم به منظور انجام تعميرات اساسي، طبق برنامه زمانبندي و با هماهنگي مركز كنترل به مدت 90 روز از شبكه سراسري برق خارج شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo