مهندس فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در نخستین روز کاری خود در قالب بازدیدهای میدانی جداگانه، به همراه معاون بهره برداری و مدیر دفتر هیأت مدیره ضمن بازدید از شبکه های سطح منطقه بر ضرورت پایداری فنی شبکه ها تأکید کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo