اولین دوره آموزشی آشنایی با قوانین حقوقی ویژه صنعت برق با حضور معاونان، مدیران و رؤسای امورهای توزیع برق مشهد و جمعی از مدیران دفاتر حقوقی شرکت های توزیع برق خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد و توزیع برق مشهد برگزار شد

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo