اولین واحد آزمایشی جذب کربن از یک نیروگاه زباله سوز در اسلو، نروژ شروع به کار کرد. این نیروگاه زباله سوز که سالانه 300 هزار تن CO2 تولید میکند به تنهایی مسئول 20% کل انتشار گازهای گلخانه ای در پایتخت نروژ است، که با اجرای این طرح این مقدار انتشار حذف خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo