یکی از مخاطبان برق نیوز: جناب آقای مهندس عبدالصاحب ارجمند، مامورین اداره برق با مراجعه به منازل اهالی مردم روستاهای درشهر وبشنو برخورد نامناسب و غیرقانونی و با تهدید قطع کردن برق، دریافت … از مشتریان را خواستار شدند، و فرمودند که حقوق ما را شرکت برق پرداخت نکرده اند تا ما برق شما را قطع کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo