معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ازایجاد آمادگی لازم جهت اجرای عملیات کاهش تلفات وکاهش پیک در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خبرداد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo