علیرضا دائمی از صادرات 5 درصدی برق تولیدی کشور خبر داد و تصریح کرد: با اطمینان کامل می گویم که با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نیز سیاستهای کلان و چشم انداز بلند مدت کشور، ظرفیت تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه را داریم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo