شرکت صادرات خدمات و تجهیزات آب و برق ایران (صانیر) با همکاری شرکت «اوراسیا اینوست گروپ»* نیروگاه 50 مگاواتی بادی در سواحل شرقی دریای خزر در قزاقستان می سازد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo