اعضای اتاق بازرگانی «نایروبی» (پایتخت کنیا) با حضور در شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر)، از همکاری این شرکت درحوزه های مختلف انرژی استقبال کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo