قائم مقام مديرعامل شركت صادرات تجهيزات و خدمات آب و برق ايران (صانير) گفت: با وجود تحريم هاي ظالمانه و فشارهاي اقتصادي، شركت صانير يك هزار روستاي سريلانكايي را با بكارگيري تجهيزات ايراني برق دار كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo