کشور پاکستان با دارا بودن جمعیتی حدود ۱۹۳ میلیون نفر (۲.۴ برابر ایران) تولید برقی کمتر از ۳۴% ایران دارد که به عنوان نیازمندترین کشور همسایه در واردات برق شناخته شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo