پژوهشگاه نیرو در نظر دارد در راستاي اجرايي نمودن اهداف اقتصاد مقاومتي، در ايام هفته پژوهش و فناوري غرفه اي جهت بازار دارايي هاي فكري در صنعت برق و انرژي برقرار نمايد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo