مديركل دفتر نظارت بر توزيع شركت مادر تخصصي توانير در سفر دو روزه خود به استان كرمان از فعاليتهاي بهره برداري شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان بازديد كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo