معاون راهبري توليد شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي ضمن بررسي مشكلات گاز نيروگاه گفت: با توجه به شرايط و وضعيت موجود اقدامات لازم و برنامه‌ريزي براي حل مشكل گاز نيروگاه را از طريق مقامات ارشد سازمان پيگيري نموده و براي حل آن اقدام خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo