بازدید از خطوط فشار قوی برق همیشه یکی از دغدغه های شرکت های برقی بوده که با کمک ربات های پرنده این بازدید ها تسهیل شده است. در ادامه فیلم بازدید از خطوط فشار قوی با کوادکوپتر مشاهده می کنید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo