در بازدید از پست 63/20 کیلوولت رامسر، بانوان همکار درباره انواع پست‌های برق، وظایف پست‌های فشارقوی، انواع طرح‌های شینه‌بندی در پست‌ها و موضوعات مرتبط با آن از نزدیک آشنا شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo