به گزارش برق نیوز، به نقل از دفتر روابط عمومی شکرت توزیع نیروی برق مشهد، در این بازدید مدیر دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش شرکت، ضمن اشاره به اهمیت انکار ناپذیر نقش آموزش های مهارتی در افزایش بهره وری نیروی انسانی و این موضوع که رویکرد شرکت به مسئله آموزش رویکردی سرمایه ای است و نه هزینه ای، خاطر نشان کرد: امروزه شرکت های قدرتمند و موفق بین المللی سهم قابل توجهی از بودجه سالانه خود را به آموزش مهارت های تخصصی کارکنان با روش های متنوع اختصاص می دهند.

هدایتی زاده افزود: موفقیت شرکت ها و تحقق چشم انداز و اهداف استراتژیک، موضوعی اتفاقی و لحظه ای نیست و به برنامه ریزی، آموزش و توسعه کارکنان به عنوان یکی از مهمترین منابع تحقق چشم انداز و استراتژی های سازمان نیاز دارد.

در این بازدید، محمدرضا رئیسی کارشناس ارشد برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت نیز در خصوص کارگاه های بیست گانه و نحوه برگزاری این دوره ها در پارک آموزشی مطالبی را ارائه کرد.

شایان ذکراست طی این بازدید، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با حضور در محل اجرای دورهای آموزشی سخت گیرانه، سرکابل مفصل و سیمبانی از نزدیک با نحوه برگزاری این دوره ها آشنا شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo