جمعی از اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد از پارک آموزشی توسعه مهارت های فنی و مدیریتی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد بازدید کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo