بمنظور مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه زنجان 4، مديران بخش انرژي شركت هیوندای از محل زمین نیروگاه زنجان 4 واز سایر امکانات زیربنایی از قبیل خطوط فشار قوی و ایستگاه تزریق گاز منطقه بازدیدكردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo