طی مراسمی باحضور رییس هیات مدیره شرکت توانیر از مرکزدیسپاچینگ و سامانه مدیریت بازرسی وارزیابی خدمات برق(85121) شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بازدید شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo