مهندس پیرپیران مدیرعامل به همراه جمعی از معاونین و مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق اصفهان ضمن بازدید از فعالیت های شرکت توزیع برق مشهد، با دستاوردهای این شرکت از نزدیک آشنا شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo