طی مراسمی با حضور مدیران وکارشناسان معاونت بهره برداری توزیع برق استان اردبیل از مرکز کنترل ومدیریت راهبری شبکه توزیع نیروی برق تهران بزرگ بازدید شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo