مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با هدف بازرسی از نحوه خدمات رسانی به مردم و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در امورهای تابعه، وضعيت اجراي این طرح را در امور توزیع نیروی برق شهرستان چالوس مورد بررسي قرار داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo