دكترهاشم عليپور مدير كل دفتر فني انتقال شركت توانير و همراهان در اواخر اسفند سال 94 به‌منظور بررسی و بازدید از پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی انجام‌شده و نیز گلوگاه‌های احتمالی پیک تابستان 95 در معاونت بهره‌برداری حضور داشتند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo