به گزارش برق نیوز، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ دراین مراسم که روز یکشنبه،بیستم تیرماه با حضور مشاوران کمیسیون معماری وشهرداری شورای اسلامی شهر تهران ،مدیران دفاتر مدیریت مصرف برق و طرح ومهندسی شرکت برگزارشد؛از سیستم های تولید برق از انرژی خورشیدی نصب شده در پشت بام،سقف پارکینگ،ترکر ونیز مزرعه خورشیدی ساختمان های ستادی توزیع برق تهران بازدید شد.

دراین مراسم همچنین از سوی مهندس محمدرضا فراهانی،مشاور فنی مدیرعامل توزیع برق تهران گزارش مبسوطی درخصوص سیستم های فتوولتائیک ، نحوه پیاده سازی و بهره برداری از این سامانه ها ، مزایای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی ونیز  به کارگیری از سیستم های تولید برق از انرژی خورشیدی ارائه شد.

گفتنی است این بازدید با توجه به حضور مهندس سید محمد هاشمی،مدیرعامل توزیع برق تهران در نشست های شورای اسلامی شهر تهران وتاکید ایشان بر استفاده از انرژی های نو به ویژه سامانه های فتوولتاییک به منظور کنترل پیک بار برق مصرفی در کلان شهر تهران وهمچنین تشکیل کارگروهی مشترک درهمین خصوص با حضور نمایندگان کمیسیون های شورای اسلامی شهر تهران،شهرداری و توزیع برق تهران صورت گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo