طی برنامه ای با حضور مشاوران شورای اسلامی شهر تهران از سامانه ;فتوولتاییک; (سامانه تولید برق از انرژی خورشیدی) شرکت توزیع برق تهران بزرگ بازدید شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo