طی برنامه ای با حضور مقامات عالی رتبه وزارت نیرو و شرکت توانیر از سامانه مدیریت بازرسی وارزیابی خدمات برق(85121 ) و مرکز دیسپاچینگ توزیع برق تهران بزرگ و اهم فعالیت های این شرکت بازدید کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo