در راستای طرح ملی و جهادی کاهش تلفات انرژی، در یک عملیات گسترده تعداد 284هزار دستگاه کنتور برق در سطح مناطق پنجگانه و شهرستان های تابعه کلانشهر اهواز مورد تست و بازرسی و رفع عیب قرار گرفتند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo