مدیرتوزیع برق شهرستان سنندج از دستگیری باند سارقان ترانس و تاسیسات الکتریکی دکل های مخابراتی، چاه های آب کشاورزی وشرکت های خصوصی درجاده های منتهی به شهر سنندج خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo