معاون منابع انسانی و تحقیقات وزارت نیرو گفت: گرایش غالب در اداره شرکت ها امروزه به گونه ای است که دیگر نمی توان شرکت ها را به سبک گذشته اداره نمود، خصوصاً شرکت های دولتی که باید با تفویض اختیار و برون سپاری ، به سمت شرکت های کار فرمایی حرکت کنند

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo