مجری طرح فشارشکن نرم در شرکت مادر تخصصی توانیر گفت: تولید برق از جریان ثقلی شبکه آب رسانی شهری با ساخت میکروتوربین فشارشکن نرم میسر شده است که در تهران می توان از آن 80 مگاوات برق تولید کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo