سال گذشته 350 میلیارد ریال از بودجه مصوب جذب و پروژه های مشخص شده این شرکت عملیاتی شد و این امر کم سابقه نقطه عطفی در فعالیت شرکت برق منطقه ای زنجان محسوب می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo