مجری طرح های نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد در 2 واحد گازی و یک بخار به ظرفیت کل 890 مگاوات درخرم آباد احداث خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo