سرمای شدید و بارش برف زیاد باعث شد تا بخش زیادی از استانهای شمالی کشور در خاموشی فرو رود و حتی در برخی از مناطق بی برقی و قطعی گاز همزمان روزهای سختی را برای هموطنانمان رقم بزند. تمام گروه ها و اکیپ های تعمیراتی برق در شهرهای شمالی و استان های مجاور برای رفع این بحران بسیج شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo