معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت گفت: وزارت نیرو از سال ٨٩ تاکنون هزینه‌ای برای سوخت نیروگاه‌ها به وزارت نفت نپرداخته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo