رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان آبادان گفت:مدارس این شهرستان 9 میلیارد ریال به اداره برق بدهی دارند، ولی با تعامل اداره برق آبادان، برق هیچکدام از مدارس شهرستان به دلیل بدهی قطع نیست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo