مدیر امور برق بروجرد گفت: شرکت برق بروجرد از مشترکین21 میلیارد و 160 میلیون تومان طلب دارد که بیشترین بدهی به مبلغ بیش از 6 میلیارد مربوط به ادارت و موسسات است .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo