دبیر شورای مرکزی ورزش صنعت آب و برق گفت: بر اساس نظامنامه توسعه ورزش همگانی، با وجود مشکلات مالی، فعالیت چشمگیری را در مجموعه وزارت نیرو داشته ایم و در این زمینه به جای شعار، عمل می کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo