خودنيا با اشاره به بحران زمستان و احتمال مصرف بيش از حد برق با توجه به نبود سوخت كافي در روستاها از شركت پخش و توزيع فراورده هاي نفتي خواستار تأمين سوخت كافي روستاها و جلوگيري از افزايش پيك بار و مصرف بي رويه برق شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo